Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 568550
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 272 dni

Z muzyką na Ty

Innowacja pedagogiczna

"Z muzyką na ty"

 

Autor: Anna Górniak

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry

 

 

Opis innowacji

            Innowacja będzie obejmowała uczniów z klasy trzeciej i będzie miała formę zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się w szkole oraz poza szkołą. W trakcie zajęć wprowadzone zostaną elementy śpiewu, elementy ruchowe, kroki taneczne, elementy zabawy, gra na prostych, dostosowanych do możliwości dzieci instrumentach muzycznych. Uczniowie będą śpiewali przy akompaniamencie gitary oraz przy podkładzie z taśmy.

            Planowane wyjścia i wycieczki do ośrodków kultury wzbogacą wiedzę muzyczną uczniów a także uatrakcyjnią przebieg zajęć. Podczas nich uczniowie będą uczyli się kulturalnego zachowania.

 

Cel główny wprowadzenia innowacji

            Głównym celem wprowadzenia innowacji jest rozbudzenie muzycznych zainteresowań uczniów, pogłębienie ich pasji oraz podniesienie poczucia własnej wartości.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zdolności uczniów w zakresie muzyki
 • kształtowanie słuchu muzycznego
 • motywowanie do działań sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej
 • poznanie różnych stylów i gatunków muzycznych
 • kulturalne zachowanie się w ośrodkach kultury np. filharmonii
 • ciekawe spędzenie czasu wolnego
 • pokonywanie własnych słabości
 • nauka poprzez zabawy muzyczno-ruchowe
 • uświadomienie uczniom jakie korzyści daje nam muzyka
 • dostarczenie relaksu i odprężenia po zakończonych lekcjach

 

Metody i techniki:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • zabawa
 • wycieczka
 • metody kreatywne
 • metody relaksacyjne
 • metody podające: praca z tekstem
 • metody aktywizujące: pokaz
 • techniki pamięciowe

 

Spodziewane efekty:

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • rozwinięcie uzdolnień i pasji
 • satysfakcja i zadowolenie uczniów ze swej pracy na zajęciach
 • kształtowanie dobrego gustu muzycznego
 • podnoszenie jakości pracy szkoły
 • rozpowszechnianie podjętych działań poprzez publikację materiałów na stronie internetowej szkoły

 

Czas trwania innowacji:

 •  od września do czerwca (rok szkolny 2018/2019)
 • zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w pierwszym semestrze oraz cztery razy w miesiącu w drugim semestrze.

 

Sposoby ewaluacji:

 • podsumowanie innowacji
 • występy uczniów
 • zdjęcia
 • opis na stronie internetowej szkoły
 • ankieta dla uczniów mająca na celu ocenę przydatności zajęć

Przejdź do góry