Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 462991
  • Do końca roku: 95 dni
  • Do wakacji: 271 dni

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Strona do logowania: http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu
elektronicznego.
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 2 marca 2020 r. o godz.
9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast
zamknięcie systemu nastąpi 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.
Strona dla rodziców będzie otwarta 2 marca 2020r. o godz. 9:00
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić
się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność
uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych
w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji,
harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się
w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona
odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki
integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają
wnioski.

1. Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf
2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 


Przejdź do góry