Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 549266
  • Do końca roku: 196 dni
  • Do wakacji: 7 dni

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla dzieci i młodzieży woj. śląskiego „ Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję...”

Rozstrzygnięcie

Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego

dla dzieci i młodzieży woj. śląskiego
„ Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję...”

II edycja

Laureaci:

W kategorii klas IV - VI:
I miejsce: Magdalena Czerkies , Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka

w Czeladzi

II miejsce: Milena Honkisz , Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika

w Porąbce

Olaf Gowin , Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. hr. Fredry

w Częstochowie

III miejsce: Zuzanna Basińska, Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami
Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej
Bartosz Wąsiński, Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami
Integracyjnymi w Bytomiu

Wyróżnienia:

Bartosz Pala, Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego
w Zrębicach
Oliwia Szymczak, Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. hr. Fredry

w Częstochowie

Maciej Dądela, Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. hr. Fredry

w Częstochowie

W kategorii klas VII -VIII:
I miejsce: Julia Caban , Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego

w Zrębicach
Amelia Szleper, Szkoła Podstawowa im . M. Konopnickiej
w Koninie

II miejsce: Natalia Weżgowiec , Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego

w Zrębicach

III miejsce: Oliwier Michalak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka
w Czeladzi


Przejdź do góry